Kanal Tipi Sığınak Santrali

Sivil halkın korunması amacıyla inşa edilen sığınakların insanların burada kaldıkları süre içinde asgari yaşam koşullarını sağlayacak ortam havasını sağlaması gerekmektedir. Sğınağa gönderilecek havada radyasyon, biyolojik veya kimyasal to ve parçalar olması durumunda bu kirli havayı asgari yaşam koşullarına getirmek için uygun filtrelerden geçirilmelidir.

SAFE serisi radyoaktif serpintiler esnasında sığınak alanlarının taze hava ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Sığınak alanlarına, radyasyon ve kimyasal gazlar içeren havanın kanallardan basılmasını, bu havayı filrteleyerek engeller. Sızdırmazlık derecesi yüksek olan bu üniteler otomasyon bağlantısı yapılabilecek olan preostadları üzerinde bulundurur.